Mellem naturkraft og mennesker
Energinet.dk’s mål med employer branding-indsatsen er at optimere mulighederne for at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Kampen om de dygtigste medarbejdere er et aldrig afsluttet slag, der kræver konstant fintuning og målrettet påvirkning. Det betyder, at kommunikationen skal kunne ramme både bredt og dybt og være fleksibel nok til at appellere til mange forskellige typer interessenter både  internt og eksternt.

Energinet.dk’s employer branding-koncept “helt uundværlig” blev lanceret for omkring 5 år siden. Den strategisk funderede kreative platform har muliggjort historiefortælling på tværs af organisation og endegyldigt ændret ved filosofien om, at den der lever stille lever godt.  I bestræbelserne på at opdatere konceptet har vi fokuseret på tanken om forbindelse - og på, at man som medarbejder i Energinet.dk er med til at forbinde energi og mennesker gennem sit virke. Uanset om man er stærkstrømsekspert, jurist eller marketingchef.
Her er nogle eksempler på hvordan det så ud undervejs i processen.
Back to Top